MVO > CO2 uitstoot

Rotor Alkmaar streeft naar verdere reductie van haar CO2 voetafdruk en heeft zichzelf ten doel gesteld de CO2 uitstoot te blijven verminderen. Hiervoor zal ROTOR eerst haar huidige uitstoot vaststellen. Op basis van de uitkomst zal ROTOR werken aan voortdurende verlaging van haar uitstoot. De uitstoot zal jaarlijks worden gepubliceerd op onze website.

Rotor Alkmaar sluit zich aan bij de grotere beweging om de CO2 footprint in 2020 te reduceren met 20%. Op langere termijn is het doel om CO2 neutraal te zijn.