Rotor Alkmaar

& maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Revisie van startmotoren en dynamo’s is al een duurzame oplossing als we het vergelijken met het vervangen door een nieuw exemplaar. Bij revisie worden bijna alle onderdelen hergebruikt. Door het reviseren is het opnieuw maken van een aluminium huis overbodig. Juist door uw keuze voor het reviseren worden er minder grondstoffen aan de aarde onttrokken. Grondstoffen die zo bewaard blijven voor toekomstige generaties.

Ook in ons revisie proces handelen we vanuit een maatschappelijke verantwoorde manier van denken!

Het reviseren is in vergelijking met de aanschaf van een nieuw exemplaar in de basis een maatschappelijk verantwoorde keuze. Dat gaat ons als ROTOR niet ver genoeg. Ook de manier waarop wij ons bedrijf runnen (de operatie) doen we op een Maatschappelijk Verantwoorde wijze. Concreet geven we daar op de volgende wijze inhoud aan:

Uitstoot blijvend verminderen

Rotor Alkmaar streeft naar verdere reductie van haar CO2 voetafdruk en heeft zichzelf ten doel gesteld de CO2 uitstoot te blijven verminderen.

Vaststellen

Hiervoor zal ROTOR eerst haar huidige uitstoot vaststellen. Op basis van de uitkomst zal ROTOR werken aan voortdurende verlaging van haar uitstoot. De uitstoot zal jaarlijks worden gepubliceerd op onze website.

Doel: CO2 neutraal

Rotor Alkmaar sluit zich aan bij de grotere beweging om de CO2 footprint in de komende jaren te reduceren met 20%. Op langere termijn is het doel om CO2 neutraal te zijn.

De genomen maatregelen

 

Betreft Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering
Afval De onderdelen van staal, koper en aluminium, die niet meer aan onze strenge kwaliteitsnormen voldoen, worden per metaal soort gescheiden. Dit wordt ingeleverd bij een metaalverwerkingsbedrijf om te worden gerecycled.
Afval De defecte onderdelen van de startmotoren en dynamo’s, maar ook de startmotoren en dynamo’s welke niet meer rendabel zijn om te repareren, worden apart gehouden op ‘soort onderdeel’. Concreet houdt dit in dat bijvoorbeeld ‘defecte poelies’ in een bak ‘defecte poelies’ worden gedaan. Wanneer ‘de bak’ vol is wordt dit afgevoerd en naar plaatsen gebracht waar hergebruik en reparatie nog wel loont.
Afval De rest van ons afval werd als rest afval afgevoerd. Inmiddels zijn wij overgestapt op het bewust scheiden van dit restafval.
Cleaner Voor cleaner zijn we overgestapt op een milieuvriendelijker product.
Schoonmaak doeken Hierbij maken we gebruik van oude lappen uit de kring ‘vrienden en bekenden’. Dit krijgt bij ROTOR een tweede leven. Na gebruik door ROTOR wordt het alsnog restafval.
Energie In 2013 is de de TL-verlichting is aangepast van 58W naar 33W en in 2016 zijn we volledig overgegaan op LED-verlichting. We hebben bovendien de verlichting gesplitst en daardoor brandt slechts de helft van de halverlichting.
Brandstof De bezorgdienst rijdt met een zuinige auto. Met een gemiddeld verbruik van 1 liter diesel op 20 kilometer in combinatie met een optimale planning wordt milieuvriendelijk gereden. De bezorgdienst met optimale planning is ook een betere oplossing voor het milieu dan het door elke klant zelf laten halen en brengen van de onderdelen.